OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

IZ3LSV

[San Dona' di P. JN65H]

 Login: GUEST

  
PI4WNO > RTTY   29.04.12 12:18l 247 Lines 12103 Bytes #999 (0) @ EU
BID : 24800_PI8SNK
Read: GUEST
Subj: (dutch) - PI4WNO Bulletin nr. 1221 2012-04-29 week 18 26-st
Path: IZ3LSV<IK2XDE<ON4HU<SR1BSZ<PI8APE<PI8SNK
Sent: 120429/1003Z 24800@PI8SNK.#FRL.NLD.EU [SNEEK/SNITS] FBB7.01.35 alpha
From: PI4WNO@PI8SNK.#FRL.NLD.EU
To : RTTY@EU


** Message generated by:
** FSG WinFBB Message Editor v2.0b (c)2000 FSG's JO1HDV
 --------------------------------------------------------

czc
zczc
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
- The quick brown fox jumps over a lazy dog's back 1234567890 -
- PI4WNO Bulletin nr. 1221 2012-04-29 week 18 26-ste jaargang -
----------------------------------------------------------------
- Clubstation v.d. Afdeling WOERDEN EN OMSTREKEN van de VERON -
- Uitzending: elke zondagmorgen op 145.575 MHz         -
- RTTY-bulletin: 10.30: 50-Bd. Phone ronde van 11.00 - 12.00  - 
- U kunt de Woerdense amateurs meestal vinden op 433.650 MHz. -
- en maandagavond 28.700 MHz, evt. 19.30 SSTV, 20.30 Phone.  -
- Tijdens de RTTY-uitzending kan men inmelden op: 0348 412738 -
----------------------------------------------------------------
- Als je geconfronteerd wordt met een probleem, denk goed na. - 
- Als er een oplossing is, dan heeft het geen zin je zorgen -
- te maken. Is er geen oplossing, dan heeft het ook geen zin -
- zorgen te maken.                (Dalai Lama) -
-----------------------------------------------------------------
Vorige week waren in de ronde: NL-11607, PA0TNU, PA3CXM, PA3AKN,
PA3EJE, PE1AEI, PA0MW, PA0PAM, PA8C.


VERKOPINGSAVOND.
-----------------
Donderdag 19 april,   Verenigingsavond, op het programma stond 
aangekondigd 'verkopingsavond'.
Bij het aantreden van de zaal om 19.30 was er al een aardige 
bedrijvigheid van mensen die heen en weer liepen te sjouwen met 
dozen, steekwagentjes en allerhande attributen die 'iets' met 
het zendamateurisme te maken moesten hebben.
Na het eerste bakkie koffie en wat bestuurlijke voorbereidingen 
eens een rondgang gemaakt van wat er zoal was binnen gebracht. 
Ook uitleg gekregen van diverse apparaten, en ik moet zeggen, de
inventiviteit van de inbrengers hoe het een en ander terug te 
koppelen naar onze hobby, was groots.
Natuurlijk waren er zaken die, volgens de ruim van te voren 
gepubliceerde tips, toch aanwezig waren.
Zoals dozen met inhoud, die eigenlijk de bestemming 'grof vuil' 
verdienden en die dus letterlijk onder de hamer konden worden 
gebracht.
Dat is dan jammer want dat haalt de koopintentie flink onderuit.
Gelukkig ook een grote hoeveelheid van goede en goedwerkende 
apparaten en gangbare onderdelen.
Meerdere malen heb ik uitleg moeten vragen, wat voor 'iets' ik 
nu ging veilen, daar mij de naam en functie totaal onbekend was.
Op deze manier steek je er dan toch weer wat van op.
Het was voor mij de eerste keer in de functie van veilingmeester
en ik vond het erg leuk om te doen. 
Voor een eventuele volgende keer zal een kleine investering 
mijnerzijds in een varifocale bril het bieden op de aangeboden 
waar een stuk comfortabeler maken, want met een leesbril alleen,
zie je niet duidelijk iemand met zijn hand in de lucht wapperen!.
Ook plotselinge jeuk op het hoofd blijkt dan gevaarlijk, en 
daardoor kom je thuis met een item wat je in het geheel niet 
wilde hebben.
Voorwaar een geslaagde avond, al zakte het na de pauze een 
beetje in.                      Joop/PD2JAM 


Samuel Morse.
-------------
Samuel Finley Breese Morse   (Charlestown (Massachusetts), 
27 april 1791 ? New York City, 2 april 1872) was een uitvinder 
en kunstschilder uit de Verenigde Staten.
Samuel Morse werd geboren in Charlestown in de Amerikaanse staat
Massachusetts.   Eerst studeerde hij rechten aan Yale College, 
waar hij in 1810 afstudeerde; later werd hij kunstschilder. 
Morse verwierf bekendheid met zijn portretten en zijn schilde-
rijen van historische gebeurtenissen.  In 1819 trouwde hij met 
zijn eerste echtgenote Lucretia Pickering Walker, die in 1825 
kort na de geboorte van haar vierde kind overleed. Morse was op 
reis en ontving een brief van zijn vader met de mededeling dat 
zijn vrouw was overleden. Toen hij de brief had gelezen, vertrok
hij meteen naar huis, maar bij zijn aankomst was zij reeds 
begraven.   Sindsdien dacht hij na over methoden om snel over 
lange afstanden te kunnen communiceren.

Tijdens zijn studie maakte hij kennis met de elektrotechniek, 
maar pas op latere leeftijd raakte hij hierin geinteresseerd. 
Tijdens een bootreis van Le Havre naar New York in 1832 hoorde 
hij voor het eerst van het verband tussen elektriciteit en 
magnetisme, een verschijnsel dat kort daarvoor was ontdekt. 
Dit inspireerde hem tot het bedenken van een manier om met 
behulp van deze ontdekking een communicatiemiddel te maken. 
Bij zijn experimenten met een telegraaftoestel ontwierp hij in 
1835 de morsecode voor communicatie.    Toen hij in 1837 zijn 
uitvinding in Washington aan het Congres demonstreerde om 
financiele steun te verkrijgen  voor verdere ontwikkeling, 
achtten de bewindslieden het belang van de telegraaf te gering. 
Twee jaar later probeerde hij het opnieuw en ontving hij 30.000 
dollar voor de aanleg van een telegraaf tussen Washington en 
Baltimore. Op 27 mei 1844 werd het eerste bericht over deze lijn
verzonden. De telegraaf van Morse werd een succes: Samuel Morse 
werd in korte tijd wereldberoemd door zijn telegraaf, die 
eenvoudiger van constructie was dan de meeste andere systemen en
waarbij slechts twee draden nodig waren voor een verbinding.

Samuel Morse trouwde in 1848 met Sarah Elizabeth Griswold, met 
wie hij vier kinderen kreeg. Hij overleed op 80-jarige leeftijd 
in New York. Morse ligt begraven op de Green-Wood-begraafplaats 
in de wijk Brooklyn in New York.

De morsecode werd een internationale standaard en een aantal 
regeringen heeft Morse onderscheiden. 
Hij kreeg veel onderscheidingen: de Turkse Hoge Orde van de Eer,
de Portugese Orde van de Toren en het Zwaard, de Deense Orde van
de Dannebrog waarin hij Commandeur was, ster en ridderkruis van 
de Orde van Isabella de Katholieke, de Franse Orde van het 
Legioen van Eer en de Orde van Sint-Mauritius en Sint-Lazarus 
van Savoye. 
Morse mocht ook het Keizerlijk-Koninklijk Oostenrijks-Hongaars 
Ereteken voor Kunst en Wetenschap dragen.
(WIKIPEDIA)

Microhelikopters navigeren zonder GPS.
-------------------------------------
Nieuw type vliegende robot ideaal voor verkenningsvluchten in en
rond gebouwen.
In het kader van het in 2009 gestarte EU-project sFly hebben 
onderzoekers van de Technische Hogeschool in Zurich een nieuw 
type vliegende robot ontwikkeld dat autonoom kan navigeren 
zonder gebruik te maken van GPS of afstandsbesturing. 
De nieuwe microhelikopters (Micro Aerial Vehicles,MAV) gebruiken
voor de navigatie alleen camera?s en een miniatuurcomputer. 
Omdat de robots niet afhankelijk zijn van GPS kunnen ze ook in 
en rond gebouwen worden gebruikt. De microhelikopters zijn zeer 
geschikt voor gebruik bij beveiligings- en reddingsoperaties.
De vliegende robots hebben zes motoren en wegen inclusief drie 
camera?s en de besturingscomputer slechts 1,5 kg. Ze hebben een 
diameter van ongeveer 50 cm.   Een van de drie camera?s levert 
gegevens voor het besturingssysteem en de andere twee worden 
gebruikt voor het vormen van een 3D-beeld van de omgeving 
waaruit de beste route kan worden berekend.
Met behulp van de camera?s is nauwkeuriger plaatsbepaling moge-
lijk dan met GPS. In dicht bebouwde gebieden kan GPS afwijkingen
tot 70 m vertonen, en dat is veel te onnauwkeurig als een aantal
dicht bij elkaar vliegende helikopters wordt ingezet. 
(ELECTOR)


Verkeersborden in routeplanners sneller bijgewerkt.
---------------------------------------------------
Routeplanners kunnen vanaf volgend jaar sneller worden bijge-
werkt met informatie over verkeersborden. Wijzigingen worden dan
elektronisch bekendgemaakt, waardoor softwaremakers deze sneller
kunnen doorvoeren.
Binnenkort moeten alle zogenoemde verkeersbesluiten met een 
'verplichtend of regulerend karakter' via de digitale Staatscou-
rant bekend worden gemaakt.     Dat heeft het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt.
Het gaat om alle besluiten waarbij verkeersborden en -tekens 
betrokken zijn, bijvoorbeeld een 'verboden in te rijden'-bord of 
een snelheidsaanduiding. 
Die kunnen grote gevolgen hebben voor routeplanners.
Nu worden wijzigingen nog aangekondigd in plaatselijke media; 
volgens het ministerie zijn makers van routeplanners en naviga-
tiesoftware daardoor vaak niet op tijd op de hoogte. 
Dat moet veranderen door de wijzigingen online aan te kondigen. 
De verandering treedt 1 januari in.
(TWEAKERS)


YUPPIES.
--------
Als jonge vrouwen hebben overtroffen jonge mannen in opleidings-
niveau, ze hebben ook meer carriere-minded dan hun mannelijke 
collega's. PEW Research Center presenteert opmerkelijke statis-
tieken.
De definitie van de 'Yuppie' moet herschrijven. 
Het is niet langer honger naar sociale status en smaak tegen 
financiele vergoeding uitsluitend beperkt tot de mannelijke 
soort. In een recent artikel, PEW-onderzoekers vinden dat 66 pct
van de jonge Amerikaanse vrouwen noemen een succesvolle carriere
"een van de belangrijkste dingen 'in hun leven, in tegenstelling
tot 59 pct van de mannen in dezelfde leeftijdscategorie. 
In 2010, vrouwen bestaat bijna de helft van de beroepsbevolking 
(46,7 pct).   In 1997, hun aandeel bedroeg ongeveer 46,2 pct, 
die slechts 38,1 pct vergeleken met 1970.
(SCIENCEGUIDE)


Helft tweedehands hdd's bevat nog informatie.
---------------------------------------------
Bijna de helft van de tweedehands harde schijven bevat nog 
informatie.    Dat blijkt uit onderzoek van de Britse privacy 
commissioner. In een op de tien gevallen ging het om privegege-
vens en in enkele gevallen om gegevens over medewerkers.
De Britse privacy commissioner liet 200 tweedehands harde schij-
ven kopen en deze onderzoeken. Uit de test blijkt dat slechts 38
procent van de gekochte schijven gewist was; nog eens 14 procent 
was beschadigd of onleesbaar. In 48 procent van de gevallen was 
er nog informatie aanwezig op de tweedehands schijf.
In een meerderheid ging het om niet-persoonlijke informatie, 
maar een op de tien gekochte schijven bevatte persoonlijke gege-
vens.  Vier schijven bevatten informatie van een werkgever over 
medewerkers of klanten; deze schijven waren van het bedrijf zelf
of waren door een medewerker zakelijk gebruikt.
Twee van de 200 schijven bevatten genoeg informatie om identi-
teitsfraude te plegen: zo werden kopieen van paspoorten en 
geboortecertificaten, rekeningen, loonstrookjes, cv's en zelfs 
gegevens over veroordelingen aangetroffen.
Uit ander onderzoek van de privacy commissioner blijkt dat een 
op de tien Britten die ooit een mobiele telefoon, computer of 
laptop heeft weggegeven of gekocht, deze nooit heeft gewist. 
Dat is reden genoeg voor de Information Commissioner's Office om
een nieuwe campagne te beginnen om Britten er op te wijzen hoe 
ze hun gegevens kunnen verwijderen voordat ze afstand doen van 
opslagmedia.
Vorig jaar belandden gegevens over F16's op straat nadat een usb
stick met legerdocumenten op een rommelmarkt in Noord-Brabant 
werd verkocht.     Het gebeurde de afgelopen jaren vaker dat 
gevoelige gegevens, zowel binnen als buiten Nederland, via kwijt
geraakte usb-sticks zoekraakten.
(TWEAKERS)

                    
TENSLOTTE.
----------
Overname van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.
       Hebt U nieuwtjes, vraag of aanbod: 
  
   E-mail: pa0pim(at)hetnet.nl of ahoek10(at)yahoo.com

Het uitgebreide, fraai geillustreerde Bulletin kan ook gelezen 
         worden op onze website:

   'http://a66.veron.nl' of 'http://hamradio.nikhef.nl'

       Bank: 469928565 VERON Afd.66, Woerden.

Wilt U onze periodieke Convo-Webnieuws ontvangen, abonneer u dan
via onze website.       Prettige dag en tot volgende week! 
73 de PI4WNO. (Ed.PA0PHB, Opr.PA0PIM)
nnnn
nnnn

Read previous mail | Read next mail


 23.10.2019 23:00:39lGo back Go up